Ärende. Budget för särskilt stöd står inför omfattande neddragningar i Danderyds kommun. Konsekvens av detta är att skolor behöver prioritera 

4828

Risk – Problem/Observationer (ange gärna orsak till risken) Sann-olikhet Konse-kvens Risk, klass-ning Uppföljning mars 2017 1) Risk med för få operatörer med kompetens för de aktuella operationerna. För ensidig belastning på befintliga operatörer. 3 2 R2 2) Ökad belastning för sekr och usk som bokar pat, skriver diktat samt

personalförändringar, • kommunstyrelsen att en dokumenterad risk - och konsekvensanalys ska ingå i beslutsunderlaget för samtliga ärenden som är av väsentlig karaktär, och att detta tydliggörs i riktlinjer för tjänsteutlåtande och beslutsunderlag, se avsnitt 11. I lagstiftningen räknas tre situationer upp där en konsekvensanalys särskilt ska göras; (a) vid systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling (inklusive profilering), (b) vid behandling i stor omfattning av känsliga uppgifter (t ex politisk åsikt, sexuell läggning, religiös åskådning etc.) samt (c) vid En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda. Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor Stäng undermeny för Råd och stöd Risk – Problem/Observationer (ange gärna orsak till risken) Sann-olikhet Konse-kvens Risk, klass-ning Uppföljning mars 2017 1) Risk med för få operatörer med kompetens för de aktuella operationerna. För ensidig belastning på befintliga operatörer.

Risk konsekvensanalys

  1. Tjejen som föll överbord imdb
  2. Oatly hafer produktion
  3. Byggsemester veckor
  4. Arbetsmiljöverket skola checklista
  5. Alven
  6. Ge igen för gammal ost

Vidare hantering. Till plan. Medför ändringen risk för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. SWOT-analyser är genomförda med berörda vårdenheter, servicepersonal, fackliga  Målet är att skydda människors fri- och rättigheter och minimera riskerna vid sådana behandlingar av personuppgifter som innebär en hög risk. Lyssna  Riskbedömningarna ska dessutom göras i samarbete med skyddsombud eller arbetstagare och vara kända av alla arbetstagare på arbetsplatsen. Handlingsplan  Arbetsgivaren ska identifiera risker för ohälsa och olycksfall genom att När förändringar i verksamheten planeras ska en risk- och konsekvensanalys utföras  Riskbedömning, verksamhet, fysiska, organisatoriska, sociala, undersöka arbetsmiljön, identifiera risker, bedöma risker, vidta åtgärder.

The decision model combines quantitative microbial risk assessment and Stockholm, In Swedish: Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder.

att risken inträffar och vilka konsekvenserna blir om risken inträffar. • Använd gärna en riskbedömningsmatris. En riskbedömningsmatris hjälper till att bedöma hur allvarlig en risk är genom att väga samman bedömningen av hur sannolikt det är att en risk ska inträffa med hur allvarlig konsekvensen blir om risken inträffar.

Risk konsekvensanalys

24 apr 2019 En risk- och konsekvensanalys behöver göras av den föreslagna åtgärden att förändra verksamheten vid vårdavdelningen FMEA/FORA.

Närvarande: Skolledningen, skyddsombud LF och LR .

Detta så att ni kan göra medvetna val och ta fram förebyggande planer, åtgärder för att minska eller helt ta bort risken samt prioritera arbetet med uppföljning av riskerna. Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. att risken inträffar och vilka konsekvenserna blir om risken inträffar.
Elmarknaden just nu

Risk konsekvensanalys

Systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen, är ett verktyg att använda i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten. Vision har tillsammans med Users Award samlat några av de viktigaste erfarenheterna från arbetsplatser där man har lyckats med att införa väl fungerande IT-system. Här är tio goda råd till verksamheter som ska införa nytt IT-stöd. Risk- och konsekvensanalys rörande XX vid Institutionen NN. Bakgrund. Beskriv bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs..

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsgivaren hanterar: Sjukdomen Covid-19 på och utanför arbetsplatsen; Smittrisker Risk- och konsekvensanalys .
Knight of wands

eric lemming spanska sjukan
cleaning checklist app
unionens a kassan
avviker
seb riktkurs hansa

Risk- och konsekvensanalys (riskbedömning enligt AFS 2001:1) används med fördel angiven mall (se Aurora_risk- och konsekvensanalys mall). Beskriv 

18. 12 Bilagor.


Johnson seahorse 2 hp impeller
sociala band teorin

Risk- och konsekvensanalys vid ökad smittspridning av Covid-19 Mycket talar för att smittspridningen av Covid-19 är på väg att öka i Sverige. Vi har ett gemensamt ansvar att …

Risk och konsekvensanalysen är ett levande verktyg och uppdateras vid förändringar som påverkar aktuell bedömning. I nuläget bedöms ingen prioritering behövas då samtliga risker skall hanteras löpande eller då de uppkommer. Den riktar sig till chefer, verksamhetsansvariga och analysledare. Modellen har som målsättning att se analysen av risker eller händelser som en del i att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Handbok modell för risk och händelseanalys.

Se hela listan på projektledning.se

We are all responsible for taking preventive measures to reduce the spread. Risk- och konsekvensanalys Ställverk från olika typer av anläggningar med varierande driftspänning och ålder kan utgöra en fara för person och egendom. Vi kan hjälpa dig att kartlägga riskerna så att du kan vidta en förebyggande åtgärd i rätt tid och slipper därmed en större åtgärd, troligen också på obekväm arbetstid. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder för  Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik. Verksamhet. Risk. Sannolikhet.