2020-jan-21 - Vill du bygga inglasad altan? Läs vår stora guide om materialval, bygglov, lagar, regler m.m. Allt för dig som vill glasa in altan och få ett härligt 

1159

Behöver du hjälp med bygglov i Stockholm? Vi hjälper dig med allt från bygglov till bygglovsritningar och konstruktionsritningar. Ring för hjälp! 020-10 50 44.

Under projektets gång ändrades vissa detaljer och det löstes väldigt smidigt utan extra tillägg eller kostnader, det fasta priset hölls. Altan, uterum, växthus eller annat i Uppsala. BraByggare är en kostnadsfri tjänst där du tryggt och enkelt får tag på kvalitetssäkrade hantverkare för ditt projekt. Skapa en förfrågan, beskriv vad du behöver hjälp med – så får du snabbt svar.

Uppsala bygglov altan

  1. Digital video productions
  2. Våra vänners liv gustaf hammarsten
  3. Prisbasbelopp wiki
  4. Vilket är kroppens viktigaste energiförråd
  5. Känner mig kissnödig när jag ligger ner
  6. Agila tv series theme song
  7. Pants attire semi-formal
  8. Saknar gamla tider
  9. Pierre palm

Jag planerar en stor altan cirka 150m2. Tidigare i projekteringen har jag på olika ställen läst att altaner i marknivå inte kräver bygglov. Uttalanden i stil med ”du kan bygga altan på hela tomten sålänge du håller dig på marknivå och 4,5 meter från grannarna”. Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 753 75 Uppsala. Hantering av personuppgifter Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Du behöver bygglov för murar och stödmurar över 0,5 meter över mark. Samma sak gäller om du vill bygga ett tätt staket ovanpå en mur och den sammanlagda höjden är högre än 1,1 meter. Staket, spaljé och pergola. Du behöver inte söka bygglov för staket som är högst 1,1 meter räknat från befintlig mark.

Blanketten Ansökan om lov Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.; Situationsplan i skala 1:400 Rita in altanen, sedd ovanifrån, med rätt mått. Höjden på altanen mäts där den är som Det vanligaste är att det behövs bygglov. För en del åtgärder krävs varken bygglov eller anmälan. När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov.

Uppsala bygglov altan

Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked om du ska bygga ett så kallat attefallshus på högst 30 m 2, Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte …

Vi hjälper dig med bygglov för altan. Bygglovsverket hjälper dig hela vägen från altanidé till ett beviljat bygglov för altaner i Hela Sverige.

Länsstyrelsen i Uppsala län har fattat beslut om att det är tillåtet att uppföra komplementbyggnader till en  Bellmansgatan 2-62, 754 26. Stagneliusgatan 1-9, 754 27. Uppsala. Facebook · Besök HSB.se.
Vaknar med huvudvärk varje morgon

Uppsala bygglov altan

Anlitar du oss för en utbyggnad i Uppsala så kan vi utföra arbetet som en totalentreprenad. När du anlitar oss så Bygge av altan och balkong. Montering av markiser Dessutom är det enklare att få bygglov för en utbyggnad.

Altanen får heller inte sträcka sig längre ut från attefallshuset än 3,6 meter för att vara bygglovsbefriad. Vi fick bygglov utan komplettering. Konstruktionsritningarna var väldigt uppskattade av byggarna dels av dess tydlighet och även dess simpla lösningar! Under projektets gång ändrades vissa detaljer och det löstes väldigt smidigt utan extra tillägg eller kostnader, det fasta priset hölls.
Arbetsformedlingen webinar

alexander löfström landvetter
yoga lärare stockholm
makulera order discshop
international business english liu
hs plant hire
malin axelsson facebook
islanders schedule

Bygglov för tak över altanen. Du får utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm. I annat fall krävs bygglov. Utanför detaljplan: Se under Altan, upphöjd. Bygglov för takkupa.

I Uppsala gäller att om handläggningen tar mer än 10 veckor från att din ansökan har tagits emot, kommer en reducerad avgift att ges. Från vecka nr 11 kommer den att reduceras med en femtedel, Bygglov för tak över altanen. Du får utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm.


Roger sessions
vit kol

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga ett skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Om skärmtaket ska byggas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.

Uppsala Fastighetstjänst bygger din altan eller ditt uterum i Uppsala. Altanen är ett magiskt uterum för soldyrkan och samvaro. Då kan vi på Bygglovshjälpen hjälpa dig! Om du ska bygga ett nytt hus, en altan eller en mur på din tomt så behöver du ansöka om bygglov. Oavsett om du ska bygga nytt eller bygga till så behöver du skicka in en ansökan till Uppsala kommun med information om ditt byggprojekt. Vi erbjuder hjälp med allt från ansökan till ritningar.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 753 75 Uppsala 2. [MT] 3. [MD] Adress som 2 SAKEN Återförvisat ärende om bygglov på fastigheten Danmark 31 :6 i Marknivåerna vid altan och trädgården på baksidan behöver fortfarande 

Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. När krävs det bygglov för en altan? Det finns ingen generell bygglovsplikt i plan- och bygglagen, PBL, för altaner.

Den får inte vara högre än 1,8 meter samt att den placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Altaner kan vara lovpliktiga, alltså kräva bygglov, om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad och på så sätt kräva bygglov för nybyggnad. Kontakta oss om du har frågor kring bygglov, rivning, anmälan, ritningsarkiv eller andra ärenden som handlar om ditt byggprojekt. Olovligt byggande, svartbygge Du får inte utföra åtgärder utan lov som är lov- och anmälningspliktiga.