Beskrivningar och anvisningar i Teknisk handbok ska följas vid projektering/ genomförande och text ska i förekommande fall föras in i förfrågningsunderlag, 

976

Riktlinjerna i handboken Stockholm - en stad för alla, trafikkontoret 2008, är enligt skrivelsen ett viktigt styrdokument, som exploateringsnämnden genom avtal med byggherrar ska förplikta dem att följa. Skribenten uppger att nämndens handikappråd har uppmärksammat att hänvisning i avtalen många gånger inte görs

Trafikkontoret tar emot felanmälningar och synpunkter som rör gator, parker och torg. Du kan ladda ner vår app Tyck till, anmäla via webben eller ringa in till oss. Telefon: 08-651 00 00. Felanmälan via stadens webbplats.

Trafikkontoret stockholm teknisk handbok

  1. Icke fornybara resurser
  2. Myntkabinettet flygelsalen
  3. Patientnamnden vasternorrland
  4. Anknytningsteori betydelsen av nära känslomässiga relationer
  5. Tegelmaster bara
  6. Hoga krav

077-099 19 XX Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm. Trafikkontoret har verksamhet på Fleminggatan 4, Vi ansvarar även för drift och underhåll av skyltar, räcken, flaggning och gatujour, samt utveckling av teknisk standard och teknisk handbok. Vår enhet ingår i den övergripande Stadsmiljöavdelningen som har ca 70 medarbetare fördelat på fem enheter. Handbok om växtbäddar i Stockholms stad. Stockholms stads växtbäddshandbok är ett stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad. Handboken tar upp riktlinjer och hjälp för planering, projektering och anläggning av nya växtbäddar såväl som för åtgärder nära befintliga träd. Trafikkontorets webbplats Teknisk Handbok är ett stöd och anvisning för dig som är entreprenör och genomför trafiktekniska uppdrag åt trafikkontoret.

2 (29) Projekteringsanvisning/- riktlinjer, Version 180803 C:\Fenix\Ärende (Lime)\110344\20160418-20019.docx Roslagsvattens Tekniska handbok - ledningsnät

Därför är det viktigt att förbättra belysningen på platser som upplevs som otrygga. Till exempel satsar vi på att byta ut gammal belysning, investera i ny belysning och förstärka belysningen vid övergångsställen. Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga.

Trafikkontoret stockholm teknisk handbok

Trafikkontoret tar emot felanmälningar och synpunkter som rör gator, parker och torg. Du kan ladda ner vår app Tyck till, anmäla via webben eller ringa in till oss. Telefon: 08-651 00 00. Felanmälan via stadens webbplats. Organisation. Arbetet i trafikkontoret leds av trafikdirektör Gunilla Glantz.

Istället har innehållet inarbetats i Teknisk handbok del 3:Konstruktionsbyggnad. Om du söker bilagan hittar du den numera under gamla bilagor park och natur och gamla bilagor konstruktionsbyggnad. Typritning T04 och T05 utgår, T09 byter plats samt T06 har uppdaterats I Teknisk Handbok finner du de säkerhetsbestämmelser som är trafikkontorets säkerhetsordning för spår.

vägarbeten finns i instruktioner för avspärrningar i teknisk handbok,  21 okt.
Framtidsfabriken aktiekurs

Trafikkontoret stockholm teknisk handbok

Bilagorna hittar du i anslutning till respektive del av handboken.

Telefon: 08-651 00 00.
Lagesenergi formel

ikea västerås sommarjobb
brodernas restaurang
winmail dat reader
fibromyalgi utan triggerpunkter
victor enterprises
jobb lastbilschaufför ce
immigration bill

Trafikkontoret tar emot felanmälningar och synpunkter som rör gator, parker och torg. Du kan ladda ner vår app Tyck till, anmäla via webben eller ringa in till oss. Telefon: 08-651 00 00. Felanmälan via stadens webbplats. Organisation. Arbetet i trafikkontoret leds av trafikdirektör Gunilla Glantz.

BankID och Mobilt BankID; Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Hjälp Alstringstal för biltrafik, 2016:1, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontoret I stadens handbok om växtbäddar har vi samlat riktlinjer och stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad. Handbok om växtbäddar i Stockholms stad. Gamla träd och växtbäddar i en modern stad.


När är sista deklarationsdagen
skolverket gymnasieskolan 2021

Fackförvaltningarna ansvarar för specifika verksamheter, till exempel skola, idrott, bibliotek och gatuskötsel. Här hittar du alla stadens fackförvaltningar.

Hur vill du logga in? BankID och Mobilt BankID; Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Hjälp Alstringstal för biltrafik, 2016:1, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontoret I stadens handbok om växtbäddar har vi samlat riktlinjer och stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad. Handbok om växtbäddar i Stockholms stad.

Trappa, 2014:1, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Exempel på dessa är Teknisk Handbok (TH), Förvaltningsprocessen, Anläggningsprocessen och Upphandlingshandboken vilka också är av intresse för invånarnas möjlighet till insyn i stadens verksamhet. Handboken går att läsa online på www.stockholm.se/tekniskhandbok och på Tk:s och Exploateringskontorets (Expl.k:s) intranät. Texten i vissa delar av TH är uppdelad i krav samt råd och kommentarer till dessa.

Handbok om växtbäddar i Stockholms stad. Stockholms stads växtbäddshandbok är ett stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad. Handboken tar upp riktlinjer och hjälp för planering, projektering och anläggning av nya växtbäddar såväl som för åtgärder nära befintliga träd. Trafikkontorets webbplats Teknisk Handbok är ett stöd och anvisning för dig som är entreprenör och genomför trafiktekniska uppdrag åt trafikkontoret. Teknisk Handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och anläggning, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Handboken finns tillgänglig på Stockholms stads hemsida och uppdateras löpande.