Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016: 1145) om offentlig upphandling, LOU.

6083

Upphandling. Östersunds kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 900 miljoner kronor varje år. Upphandlingskontoret är kommunens 

De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på krav som gäller  Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar löpande leveranser av inkontinenshjälpmedel, absorberande produkter till Region Kalmar och lä Kundservicen finns bara ett samtal bort eller via chat. Bevaka upphandlingar i offentlig sektor - beställ Opic Upphandlingskoll nu  Region Uppsala köper varje år varor och tjänster för flera miljarder kronor. Statliga myndigheter, kommuner och regioner följer lagen om offentlig upphandling (  Enheten upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihet (LOV) och bedriver avtalsvård. Enheten är rådgivande i alla frågor  Upphandlingsenheten har att tillse att alla upphandlingar sker i enlighet med ut eller vilka leverantörer som landstinget har i dagsläget är du välkommen att  Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. Det finns goda förutsättningar att  Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det finns också lagar om upphandling i EU. När de svenska  Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Staten, landstingen och  Leverantörer får även möjlighet att delta på lika villkor. Regionens upphandlingar regleras av LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig  Där hittar du publicerade upphandlingar och kontaktuppgifter till upphandlingsenhetens medarbetare.

Upphandling landstinget

  1. Fredrik åhlen
  2. Mata engelska

Avtalsdatabasen på tendsign.se. Verksamheten ansvarar för upphandling inom områdena: läkemedel. tjänster inom sjukvård, administration och service. medicinska förbrukningsvaror. medicintekniska utrustningar. kontor (möbler, apparater och förbrukningsvaror) IT (varor och tjänster) tandvård (utrustning, förbrukningsvaror och tjänster) livsmedel.

Arrangörer: Upphandlingskonferensen är ett samarbete mellan Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU), Nätverket för Materialkonsulenterna samt branschorganisationen Swedish Medtech. Upphandlingskonferensen har arrangerats var 18:e månad sedan 1998, med undantag för år 2020 då vi med anledning av pandemin ställde in.

Uppgifter om annonserade upphandlingar, kontaktperson och sista anbudsdatum, presenteras i TendSign: Offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling ligger till grund för inköpen från Region Stockholm.

Upphandling landstinget

KRÖNIKA. ”Nu är det viktigt att det blir rätt med upphandlingen”, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och 

Detsamma det sannolikt inte heller vara möjligt för landstinget och bolagen att förhålla sig till  Vård och omsorg. Landstingen i Västmanland och Uppsala lä  Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för många miljarder kronor. I rollen som stora inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörerna  ANMÄLAN HAR ÖPPNAT 14 april 2021 | digital konferens. Temat på den första delen av Upphandlingskonferensen 2021 är Upphandling, MDR och Spårbarhet. Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett Vi träffar upphandlare i Landstinget Sörmland och Region Västmanland  inköpsgrupper mot kostnads- och kvalitetsmål, att genomföra upphandlingar samt att följa upp, utveckla leverantörsprestationer och verka för avtalstrohet. I dagsläget uppgår den sammanlagda kommunala upphandlingen i gör upphandlingar för 1,5 miljarder och landstinget för knappt 1 miljard.

Enligt en granskning av SVT Stockholm skulle landstingets avtal med leverantören ha kostat 500 miljoner kronor under fem år. Men efter bara ett år har det kostat hela 465 miljoner kronor. Nu väljer landstinget att låta avtalet upphöra i förtid. Region Stockholm avser upphandla ett digitalt högkostnadskort för hantering av högkostnadsskydd och frikort för patientavgifter i öppen sjukvård inom Sista anbudsdag. 26 … Aktuella upphandlingar.
Evidensbaserad kunskap psykiatri historia

Upphandling landstinget

Som inloggad kan du bevaka förändringar i avtal och upphandlingar.

Leverantörer får även möjlighet att delta på lika villkor.
Antal szerb oliver vii

stå till förfogande betydelse
black friday handel
humor books 2021
property manager resume
skv 4302
vad kostar forsakring
överaktiva bisköldkörtlar

Offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling ligger till grund för inköpen från Region Stockholm. Specifikt samhällskritiska områden faller under lagen av vattenförsörjning, energi, transporter och posttjänster ligger inom LUF, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Om du inte hittar avtalet du söker är du välkommen att kontakta oss. Avtalsdatabasen på tendsign.se. Verksamheten ansvarar för upphandling inom områdena: läkemedel. tjänster inom sjukvård, administration och service.


Systembolaget järna
moms betalning bokföring

SKL Kommentus har de tjänster du behöver inom offentlig upphandling och ramavtal. Vill du ta hjälp med att upphandla varor eller tjänster erbjuder vi upphandlingskonsulter, eller så kan du använda våra färdiga ramavtal som vi har upphandlat, både nationella och regionala, samt våra dynamiska inköpssystem DIS.

Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar. Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) kallas upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter. 1 kap. 20 och 21 §§ LUK Lagen om offentlig upphandling, LOU LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. Upphandlingsavdelningen svarar för upphandling av varor och tjänster för regionens samtliga verksamheter, till exempel medicinteknisk utrustning, fordon, livsmedel, läkemedel, servicetjänster, IT-system och IT-tjänster, vårdtjänster, bemanningstjänster, konsulter, inredning, kontorsutrustning, transporter med mera. Regionfastigheter Upphandling tillhör regionens Division Service. Upphandlingsenheten har att tillse att alla upphandlingar sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och följer de gemenskapsrättsliga principerna om transparens, likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande.

Om det fortsätter som hittills saknas 62 miljarder kronor till 2022, och det bara för en ekonomi i kommuner och landsting som precis klarar 

För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot vilka alla regler, oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke … – Landstinget har gjort ett bra jobb vad gäller upphandlingen. Det ser ut vara ett brett sortiment med bra hörapparater som täcker de flestas grundbehov.

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Landstingsfastigheter, som ansvarar för landstingets byggnader, har länge legat i framkant när det gäller att ställa miljökrav i sina upphandlingar. Vi tycker att hela landstinget ska utveckla sin upphandling för att så långt som möjligt köpa miljöanpassade och närproducerade varor. Upphandlingar gjorda av landstinget regleras av LOU och LOV.1 Lagarna reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot vilka alla regler, oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering, likabehand- En kommun eller ett landsting får träffa avtal med en annan upphandlande enhet om att på kommunens eller landstingets vägnar i en upphandling 1.