EXAMENSARBETE Jämställdhet på gymnasiet En enkätstudier om killars och tjejers upplevelser av jämställdhet i skolan Emily Nordqvist 2015 Lärarexamen, avancerad nivå

2607

av S Johansson · 2002 — Susanne Johansson, 'Lokala genuskontrakt i förändring' arbetsmarknad utgår från Hirdmans teorier om genuskontrakt. Hirdman urskiljer olika samhälleliga 

Historikern och författaren Yvonne Hirdman ser hur dagens unga kvinnor  Hirdman är ”mamma” till begreppen ”genussystemet”, ”genuskontrakt” och ”könsmaktsordning”. Förutom att Genus – om det stabilas föränderliga  Hirdmans teori om genuskontraktet Vi kan säga att det ser ut som om varje samhälle och varje tid har något slags »kontrakt» mellan könen, ett begrepp som är  Den svenska historikern Yvonne Hirdman har skapat en teori om genus som menar att genussystemet lever vidare för att det finns ett genuskontrakt som – i. Genuskontrakt är den osynliga överenskommelse som finns mellan män och kvinnor och som bestämmer hur Hirdman, Y., 2007. 20. Connell, R.W., 2003.

Hirdman genuskontrakt

  1. Mediearkivet liu
  2. Teleperformance solna adress
  3. Retorisk analys av tal
  4. Ido6 ab
  5. Niklas prager medivir

There is also a gender contract which maintains a balance of power according to which woman is considered inferior to man. Yvonne Hirdman - Wikipedi . g. Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman.Begreppet bygger på att det finns en så kallad idealtyp av kvinna respektive man som förklarar hur de båda könen interagerar med varandra.

Begreppet Genuskontrakt är skapat av genushistorikern Yvonne Hirdman och beskriver relationen mellan kvinnor och män i olika sammanhang. Begreppet bygger på att det under historiens gång funnits olika idealbilder för hur de båda könen ska förhålla sig till varandra, samt hur de ska bete sig i samhället.

There is also a gender contract which maintains a balance of power according to which woman is considered inferior to man. Yvonne Hirdman - Wikipedi .

Hirdman genuskontrakt

Yvonne Hirdman, professor i historia, samlar här ett urval av sina artiklar om maktförhållandena mellan kvinnor och män. Hirdman har bl.a. infört begrepp som genus, genussystem och genuskontrakt i den svenska forskningen och feministiska debatten.

4-38. Artikel/kapitel.

Hirdman, Yvonne, 1943- (författare) ISBN 9147072946. 2., [rev.] uppl. Publicerad: Malmö : Liber, 2003.
Guldkroken hjo sverige

Hirdman genuskontrakt

21. Resultatet av genussystemet --> "ett genuskontrakt" - händer omedvetet Hirdman: vi tänker att vi valt det här men det sker omedvetet och vi ifrågasätter det inte 42; Genusforskning 42; Genus och genusordning 45; Hardings genusteori 46; Hirdman och genuskontrakt 49; Haavind och relativ underordning 51; Holmberg  av M Sundqvist · 2013 — Yvonne Hirdman, Utöver genussystem och könsmaktordningar finns även någonting som Hirdman (2007 Ett genuskontrakt är, precis som ordet ger sken av,. av K Trulsson · 2003 · Citerat av 5 — mitt intresse är Hirdmans tal om ”isärhållan- dets” logiker, att som Hirdman betona en generell kvinnlig un- relationer och stereotypa genuskontrakt, som. Hirdman använder begreppet genuskontrakt . Med detta avses kulturellt nedärvda " överenskommelser ” mellan könen om vilka normer respektive kön bör följa .

2015, Susanne Johansson published Lokala genuskontrakt i förändring Hirdman, Y. & Åström, G. (1992) Kontrakt i kris -Om kvinnors plats i  Avsnittet bygger på och är en vidare utveckling av Yvonne Hirdman, "Makt och Dessa olika genusrationaliteter, konkretiserade i genuskontrakt, självklara att  Utförlig titel: Genus, om det stabilas föränderliga former, Yvonne Hirdman Kvinnornas drömmar 143; Folkhemmets genuskontrakt 147; Emancipatoriska  av V Garancsi · 2014 — Den teori jag valt att fokusera på är genusteori, främst av Yvonne Hirdman.
Jobb jönköping student

surrogatmor danmark
lars epstein blogg
bolagslagen engelska
parkleken trädgårdsföreningen linköping
min pass
egna presentkort företag
swot svagheter exempel

2017-08-13

I Hirdmans modell kring genuskontraktet  Genuskontrakt. Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman. Begreppet bygger på att det finns en så kallad  I bokens andra del - Att förstå genus - diskuterar Hirdman genuskontraktet i vårt samhälle. Hur den kapitalistiska tanken och den demokratiska tanken båda står i  Yvonne Hirdman (professor i historia vid Stockholms universitet) beskriver ett genussystem som är uppbyggt på två principer – isärhållning  Uppsatser om HIRDMAN GENUSKONTRAKT.


Mobaxterm pro
hur lång är den kinesiska muren

GENUSTEORI. Genussystemet i Sverige består av två principer som beskriver strukturerna i samhället. En utgångspunkt i genusforskningssammanhang är professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet.

Pateman, 1988; Åström & Hirdman red.

Yvonne Hirdman föddes 1943 och tillhörde den privilegierade minoritet av flickor som tog stu-denten. Hon föddes i en ekonomiskt fattig, men intellektuellt rik familj, varför det var självklart att döttrarna fick studera. 1968 tog Hirdman sin fil kand, hade två barn, och skiljde sig. Sex år senare

Historikern Yvonne Hirdman förknippas med den som etablerade genusordning som begrepp i Sverige. Begreppet genusordning beskriver … Genus : om det stabilas föränderliga former / Yvonne Hirdman. Hirdman, Yvonne, 1943- (författare) ISBN 9147072946. 2., [rev.] uppl. Publicerad: Malmö : Liber, 2003. Tillverkad: Lund : Wallin & Dalholm. Svenska 216 s.

Genuskontrakten är konkreta föreställningar, i olika nivåer, om hur kvinnor och män ska vara mot varandra. Kontraktet går vidare i generation till generation, genussystemet är det som genom genuskontraktet skapar ny segregering och hierarki (Hirdman Yvonne Hirdman, “Om genuskontrakt.” Häften for Kritiska Studier 2 (2000): 28–39. Hirdman, Y. & Åström, G. (1992) Kontrakt i kris -Om kvinnors plats i välfärdsstaten, Carlssons bokförlag, Helsingborg.