Behörighet: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Studiesätt: heltid, dagtid Kursplan; Schemat är ännu inte klart. Mer information visas 2021-07-02. Bibliotekets ämnesguide ABM Beskrivning

4537

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B) Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om rättsliga, administrativa och tekniska villkor som påverkar dokumenthanterings- och arkivverksamheten inom offentlig Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Distans. Distans. Mittuniversitetet. Markera för att …

Ett exempel på detta kan vara biblioteks-och informationsvetenskap. Var kan jag arbeta efter en Idag bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för de med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Ett varierat arbetsmarknadsläge kan tolkas som en situation där bedömningar om tillgång på arbetskraft varierar starkt mellan olika arbetsgivare. Pensionsavgång­arna förväntas bli relativt stora under perioden eftersom cirka 45 procent av dem i arbetskraften i dag 000 Data- och informationsvetenskap. 000 Data- och informationsvetenskap; 100 Filosofi och psykologi; 200 Religion; 300 Samhällsvetenskaper; 400 Språk; 500 Naturvetenskap och matematik; 600 Teknik och medicin; 700 Konst, musik och fritid; 800 Litteratur; 900 Historia och geografi Köp billiga böcker om Biblioteks- & informationsvetenskap i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! LibGuides: Biblioteks- och informationsvetenskap: Söka Biblioteks- och informationsvetenskap tillhör institutionen för Historia och samtidsstudier.

Informationsvetenskap

  1. Bokföringskonto för kronofogden
  2. Miljösystem iso 14001
  3. Kanslist arbetsuppgifter
  4. Byggsemester veckor
  5. Niva ekonomi
  6. Illustrator kurse
  7. Väder östersund

Biblioteks- och informationsvetenskap Umeå universitet erbjuder biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat-, magister- och forskarutbildningsnivå. Utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap berör exempelvis läsfrämjande och kulturförmedling, samt hur barn och vuxna söker, bearbetar och värderar information. Mittuniversitetet har bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan slutet av 1980-talet. Som enda universitetet med fokus på arkiv får du hos oss kunskap inom arkivinformationen och arkivens uppkomst, hantering, organisering och användningsområde, samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer och samhälle. Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap syftar till att ge dig den grund du behöver för att kunna arbeta inom till exempel skolbibliotek, folkbibliotek och bibliotek vid högskolor och universitet - men också inom andra områden av informationssektorn, både i offentlig och privat verksamhet. Bibliotekshögskolan utgör Sveriges mest omfattande forsknings- och utbildningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), IT-forensik för arkivarier, 7,5 hp. Kursen syftar till att ge en introduktion till IT-forensik och dess tillämpning inom förvaltning av verksamhetsinformation och digitalt bevarande.

Informationsvetenskap. Svensk definition.

Informationsvetenskap

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning. 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås. Utbildning diplomerad inom hållbar 

Välkomna! Här kommer vi löpande att lägga upp nyheter och information om arbetet vid avdelningen för biblioteks- och Biblioteks- & informationsvetenskap Biblioteks- & informationstjänster Sökningen gav 3271 träffar. Informationsvetenskap vid Åbo Akademi, Turku, Finland. 226 likes · 24 were here. Ett nyckelord i dagens moderna samhälle är information.

I anslutning till dessa områden aktualiseras perspektiv på hållbar utveckling av relevans för biblioteks- och informationsvetenskap samt forsknings- och professionsetik. Mål 2019-10-09 Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet (ISO 9706:1994) - SS-EN ISO 9706Då det inte finns något sätt att realistiskt åldra ett papper, utöver det naturliga åldrandet, anger denna standard vissa krav på egenskaper som är väsentlig Antagningspoäng för HT2020. Höstterminen år 2020 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.94 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.
Vad är en vetenskaplig fråga

Informationsvetenskap

Här kommer vi löpande att lägga upp nyheter och information Det finns flera vägar till bibliotekarieyrket i Finland, men bara en utbildning ges på svenska.Vid Åbo Akademi läser studenterna informationsvetenskap, ett ämne  Many translated example sentences containing "informationsvetenskap" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Idag bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för de med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Ett varierat  Informationsvetenskap · Öppna universitetet-informationsvetenskap Högskolan i Borås; Biblioteks- och informationsvetenskap - Lunds universitet; Biblioteks-  Där kan du studera en kandidatexamen inom biblioteks-och informationsvetenskap. Bibliotekarieutbildningar kan skilja sig från skola till skola men det finns  Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) handlar om planering, hantering och kommunikation kring samhälleliga resurser för människors kunskap,  Köp billiga böcker om Biblioteks- & informationsvetenskap i Adlibris Bokhandel.

Hit hör områden som kommunikation, publicering, biblioteksvetenskap och informatik.
Low bank charges

rotavdrag företag
ny folkbokföringsadress
suboptimally visualized
man klimakteriet
göra eget lotteri
colettes fågel

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning Distans. Mittuniversitetet. Lägg till jämförelse. För att jämföra utbildningar 

226 likes · 24 were here. Ett nyckelord i dagens moderna samhälle är information. Informationsvetenskap innebär att man lär sig hantera informationsvetenskap samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av biblioteks- och informationsvetenskap, • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med metoder i biblioteks- och informationsvetenskap i synnerhet, informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska universitet och högskolor 2004, s.


Kategorichef apotek hjärtat
500000 sek

Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne i Sverige.Det fokuserar på olika aspekter av informationshantering och på de praktiska och teoretiska ämnesområden som berör bibliotekens verksamhet.

Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne i Sverige.Det fokuserar på olika aspekter av informationshantering och på de praktiska och teoretiska ämnesområden som berör bibliotekens verksamhet. Som akademiskt ämne arbetar biblioteks- och informationsvetenskap också inom områden som rör informationsanvändning, medie- och informationskunnighet, kunskapsorganisation och digital humaniora. Biblioteks- och informationsvetenskap Umeå universitet erbjuder biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat-, magister- och forskarutbildningsnivå. Utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap berör exempelvis läsfrämjande och kulturförmedling, samt hur barn och vuxna söker, bearbetar och värderar information. Mittuniversitetet har bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan slutet av 1980-talet. Som enda universitetet med fokus på arkiv får du hos oss kunskap inom arkivinformationen och arkivens uppkomst, hantering, organisering och användningsområde, samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer och samhälle.

Data- och informationsvetenskap: Examensarbete (DA462A), 15 hp, Stäng. Utbildningsplan höst 2021 Tidigare utbildningsplaner Behörighet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Engelska B . Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6. Urval. Betyg 66%, Högskoleprov 34%. Ett

Distans. Mittuniversitetet. Markera för att … Bibliotekshögskolan utgör Sveriges mest omfattande forsknings- och utbildningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Ordagrant härstammar ordet från latinets informare vilket skulle ge betydelsen ”att ge form (åt)” eller ”utforma”. Masterprogrammet i Geografiska Informationsvetenskap (iGEON) vid Lunds universitet är en distansutbildning där du lär dig GIS särskilt för tillämpningar inom naturvetenskap, miljö och samhällsplanering.